Leaning to the unknown

Leaning to the unknown

(Κινησιολογία) με τον Κώστα Γεράρδο, Ιούλιος 2020